Korece Öğrenim Vizesi (D-4)’ü Almak İçin Gerekli Belgeler

  • 1 Adet Üniversite Başvuru Formu
  • 2 Adet Biyometrik Fotoğraf (3×4cm)
  • En Son Gidilen Okuldan Alınan Diploma ve Transkript
  • Diplomanın Noterden Damgalı Çevirisi
  • Başvuru Yapan Kişinin ve Anne-Babasının Kimlik veya Pasaport Fotokopisi
  • Nüfus Kayıt Belgesi (Anne ve baba boşandıysa boşandıklarını gösterir belge)
  • Ebeveynin Çalıştığını ve Yıllık Gelirini Gösterir Belge
  • Mali Yeterlilik Belgesi (Bankada en az 12,000 USD olduğunu gösteren hesap dökümü)
    ※ Başvuru yapılan ülkeye göre istenen belgeler değişiklik gösterebilir.